PSİKO-FİZİK.TR.GG
   
  PSiKo-FiZiK
  MADDE VE ÖZELLİKLERİ (çıkmış sorular)
 

20 HAZİRAN 2004

 

                                       56- T1 sıcaklığındaki boyları IX, IY, IZ olan X, Y, Z metal çubuklarının uzama katsayıları sırasıyla α, 2α, 2α dır.

                                             Çubuklardan X ve Y ΔT kadar ısıtılıp Z de ΔT kadar soğutulduğunda boyları eşit oluyor.

                                             Buna göre, X, Y, Z çubuklarının T1 sıcaklığındaki IX, IY, IZ boyları arasındaki ilişki nedir?

                                             A)  IX = IY = IZ                               B)  IX < IY = IZ

                                             C)  IX < IY < IZ                               D)  IY < IX < IZ

                                                                   E)  IZ < IY < IX

                                             Doğru cevap D şıkkıdır.

                                        20 HAZİRAN 2004

                                        57-

                                            

                                               X, Y kaplarındaki su - buz karışımları deniz düzeyinde, özdeş ısıtıcılarla ısıtıldıklarında sıcaklık - zaman grafikleri yukarıdaki gibi oluyor.

                                               Enerji kaybı olmadığına göre;

                                               I.  t = 0 anında Y kabındaki buzun kütlesi,

                                                   X kabındaki buzun kütlesinin iki katına eşittir.

                                              II.  X kabındaki karışımın kütlesi, Y kabındaki karışımın kütlesine eşittir.

                                             III.  t = 0 anında Y kabındaki suyun kütlesi,

                                                   X kabındaki suyun kütlesine eşittir.

                                               yargılarından hangileri doğrudur?

                                               A) Yalnız I          B) Yalnız II        C) I ve II

                                                           D) I ve III         E) I, II ve III

                                               Doğru cevap C şıkkıdır. 

 

                                             2005

 

                                             46-

                                                 

                                                    Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici 3. bölmeye getirilerek yatay denge sağlanıyor.

                                                    Binicinin bir bölme yer değiştirmesi 0,1 g a denk geldiğine göre, terazinin kefelerinde Şekil II deki cisimler varken yatay dengenin sağlanması için binicinin kaçıncı bölmeye gelmesi gerekir?

                                                    A)  4.             B)  5.            C)   6.            D)   7.         E)   8.

                                                    Doğru cevap D şıkkıdır. 

 

                                         2005

                                         52-

                                             

                                               Eşit hacimli türdeş K, L küpleri şekildeki gibi üst üste konulduğunda, yere göre potansiyel enerjileri birbirine eşit oluyor.

                                               K nin özkütlesi dK, L nin de dL olduğuna göre, dK / dL oranı kaçtır?

                                               A) 1/4       B) 1/3       C)  1/2       D)  2/3      E)   1

                                               Doğru cevap B şıkkıdır.

 

                                          2005

                                          53-

                                               Her birinin hacmi V olan K, L sıvılarının kütleleri sırasıyla m, 2m dir. Bu sıvıların tamamı karıştırılarak 2V hacimli türdeş karışım oluşturuluyor.

                                               Karışımın özkütlesi d olduğuna göre, K sıvısının özkütlesi kaç d dir?

                                               A) 1/2        B)  2/3      C)  3/4      D)  4/3     E)  3/2

                                               Doğru cevap B şıkkıdır.

                                        

                                           2005

                                           59-

                                               

                                                  Uzama katsayıları birbirinden farklı olan X, Y, Z metal çubuklarının, T sıcaklığındaki boyları birbirine eşittir.

                                                  Bu çubuklara aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanırsa, çubukların görünümü şekildeki gibi olabilir?

                                                  A) Z yi T sıcaklığında tutarken, X i ve Y yi soğutma.

                                                  B) Z yi T sıcaklığında tutarken, X i ve Y yi soğutma.

                                                  C) Y yi T sıcaklığında tutarken, X i soğutma, Z yi ısıtma.

                                                  D) X i T sıcaklığında tutarken, Y yi ve Z yi ısıtma.

                                                  Doğru cevap A şıkkıdır.

 

                                            2005

                                            60-

                                                 Isıca yalıtılmış kapalı bir kaba, sıcaklıkları farklı, katı haldeki K, L maddeleri birbirine dokunacak biçimde konuluyor. Başlangıçta erime sıcaklığında olan L nin, tümüyle eridiği gözleniyor.

                                                 Bu süreç sonunda

                                                 I. K nin sıcaklığı artmış, L ninki değişmemiştir.

                                                II. K nin sıcaklığı azalmış, L ninki değişmemiştir.

                                               III. K nin sıcaklığı azalmış, L ninki artmıştır.

                                               yargılarından hangileri doğru olabilir?

                                               ( Kaptaki havanın kütlesi önemsenmeyecektir. )

                                               A) Yalnız I        B) Yalnız II       C) I ya da II     D) I ya da III    E) II ya da III

                                               Doğru cevap E şıkkıdır.    2006 - ÖSS

                                            FEN BİLİMLERİ - 1 TESTİ

                                            4-

                                              

                                                Şekil I ve Şekil II deki eşit kollu teraziler, kefelerindeki X, Y ve K cisimleri ile yatay dengede olduğuna göre,

                                                  I.  X in kütlesi K ninkinden büyüktür.

                                                 II.  X in kütlesi Y ninkinden büyüktür.

                                                III.  Y nin kütlesi K ninkinden küçüktür?

                                                yarılarından hangileri doğrudur?

                                                A) Yalnız I        B) Yalnız II     C)  Yalnız III    D) I ve II     E)  I ve III

                                                Doğru cevap E şıkkıdır.

 

                                                 2006 - ÖSS

                                                 FEN BİLİMLERİ - 1 TESTİ

                                                 13-

                                                      Deniz kenarında yapılan bir deneyde, ısıca yalıtılmış bir kapta bulunan 0 ºC taki suya, sıcaklığı 0 ºC ın altında olan bir buz parçası atılıyor. Bir ssüre sonra ısıl denge kuruluyor ve kapta su-buz karışımı olduğu gözleniyor.

                                                      Buna göre,

                                                         I.  Kaba atılan buzun bir kısmı erimiştir.

                                                        II.  Kaptaki suyun bir kısmı donmuştur.

                                                       III.  Kaptaki suyun sıcaklığı azalmıştır.

                                                       yargılarından hangileri doğrudur?

                                                       A)  Yalnız I       B)  Yalnız II     C)  Yalnız III     D)  I ve III     E)  II ve III

                                                       Doğru cevap B şıkkıdır

 
  Bugün 16 ziyaretçi (115 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol