PSİKO-FİZİK.TR.GG
   
  PSiKo-FiZiK
  IŞIK TEORİLERİ (test)
 
 
 
Işık Teorileri Test - 1
     
1.    Çift yarıkla yapılan girişim deneyi, aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğunu ispatlamıştır?
     
   Işığın tanecik karakterinde olduğunu
   Işığın hızının saydam ortamlarda sabit olduğunu
   Işığın yansıma ve kırılmaya uğradığını
   Işığın dalgalar halinde yayıldığını
     
2.    

 Perde üzerinde alınan P noktasının, merkezi aydınlık saçağa ( A0 ) uzaklığı 9Lλ/2d olduğuna göre, P noktası hangi saçak üzerinde bir nokta olabilir?

     
   3. aydınlık
   4. karanlık
   5. karanlık
   4. aydınlık
     
3.    
     
   3. karanlık
   3. aydınlık
   4. aydınlık
   4. karanlık
     
4.    

 4. aydınlık saçağın merkez doğrusuna uzaklığı şekildeki gibi x olduğuna göre, kullanılan ışığın dalga boyu ( λ ), aşağıdakilerden hangisi ile hesaplanabilir?

     
   dx/L
   2dx/3L
   5Lx/7d
   dx/4L
     
5.    Çift yarığa 4000 Aْ luk mor ışık göndererek yapılan young deneyinde, yarıklar arası 0,1 mm ve yarıklar düzlemi ile perde arası 2m dir.

 Merkezi aydınlık saçağın bir tarafındaki 3. aydınlık saçak ile diğer tarafındaki 3. karanlık saçak arasındaki uzaklık kaç mm dir?

     
   40
   44
   34
   22
     
6.    

 Başka bir değişiklik yapmaksızın, yarıklar düzlemi ile perde arasına kırılma indisi nc olan cam yerleştirilirse;

 I. Saçak genişliği azalır

 II. P deki n. aydınlık saçak -y yönünde kayar

 III. P noktasında yine bir aydınlık saçak oluşur

 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

     
   Yalnız I
   Yalnız II
   I ve II
   I ve III
     
7.    

 Buna göre, K ve L noktaları hangi girişim saçakları üzerindedir?

     
   K noktası; 2. aydınlık - L noktası; 3. aydınlık
   K noktası; 5. aydınlık - L noktası; 4. karanlık
   K noktası; 5. karanlık - L noktası; 6. karanlık
   K noktası; 7. karanlık - L noktası; 10. aydınlık
     
8.    

 Çift yarıkla yapılan young deneyinin düzeneği şekildeki gibi kuruluyor.

 Buna göre;

 I. Işık kaynağı 1 yönünde hareket ettirilirse, yalnızca saçakların parlaklıkları artar, saçak genişliği değişmez.

 II. Işık kaynağı 3 yönünde hareket ettirilirse A0 merkezi aydınlık saçağı - y yönünde kayar, saçak genişliği değişmez.

 III. Işık kaynağı 2 yönünde kayarsa saçak genişliği artar.

 yargılarından hangileri doğrudur?

     
   Yalnız I
   Yalnız II
   Yalnız III
   I ve II
     
9.    

 Sarı ışık yerine mor ışık kullanılırsa;

 I. A0 merkezi parlak saçağın yeri değişmez

 II. 3. aydınlık saçak A0 a doğru kayar

 III. Girişim saçaklarının genişliği azalır

 yargılarından hangileri doğru olur? ( λsarı > λmor )

     
   Yalnız I
   I ve II
   I ve III
   I, II ve III
     
10.    

 λ dalga boylu ışıkla, hava ortamında yapılan young deneyi düzeneği şekildeki gibidir. Başka hiçbir değişiklik yapılmaksızın S1 aralığının önüne şekildeki gibi bir cam levha yerleştiriliyor.

 Buna göre;

 I. Merkezi A0 aydınlık saçağı 1 yönünde kayar

 II. Saçak genişlikleri değişmez

 III. Girişim saçak sayısı artar

 yargılarından hangileri doğru olur?

     
   Yalnız I
   I ve III
   I ve II
   II ve III
     
11.    Çift yarıkla girişim deneyinde, 4000 Aْ dalga boylu ışık kullanılarak girişim deseni oluşturuluyor. Aynı deney 6000 Aْ luk ışıkla tekrarlanıyor.

 I. deneyde 5. karanlık saçağın oluştuğu yerde, II. deneyde hangi saçak oluşabilir?

     
   3. aydınlık saçak
   3. karanlık saçak
   4. karanlık saçak
   4. aydınlık saçak
     
12.    

 λ = 6000 Aْ olan dalga boylu ışıkla yapılan young deneyi şekildeki gibi düzenleniyor.

  Perde üzerinde şekildeki gibi gösterilen P noktası hangi saçak üzerinde olabilir?

     
   5. aydınlık saçak
   6. karanlık saçak
   8. aydınlık saçak
   10. aydınlık saçak
     
13.    Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde, λ1 dalga boylu ışık kullanıldığında 4. aydınlık saçağın gözlendiği P noktasında, λ2 dalga boylu ışık kullanıldığında 6. karanlık saçak gözlenmektedir.

 Buna göre; λ1 / λ2 oranı kaçtır?

     
   7/8
   9/8
   11/8
   9/5
     
14.    Young deneyinde dalga boyları λy = 5600 Aْ olan yeşil ışık ve λk = 7000 Aْ olan kırmızı ışık yayan ışık kaynağı kullanılmaktadır.

 Merkezi aydınlık saçaktan itibaren kaçıncı yeşil ( ny ) ve kırmızı ( nk ) aydınlık saçaklar ilk kez çakışarak beyaz perde üzerinde sarı renkli bir aydınlık saçak oluşturabilirler?

     
   ny = 3, nk = 4
   ny = 4, nk = 3
   ny = 5, nk = 4
   ny = 6, nk = 4
     
15.    λ dalga boylu ışıkla yapılan young deneyinde, perde üzerinde alınan bir nokta 4. aydınlık saçak üzerindedir.

 Yarıklar düzlemi ile perde arası kırılma indisi kaç olan saydam ortamla doldurulursa aynı yerde 6. karanlık saçak oluşabilir?

     
   11/8
   11/4
   9/8
   9/4
     
 
  Bugün 8 ziyaretçi (60 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol