PSİKO-FİZİK.TR.GG
   
  PSiKo-FiZiK
  BASINÇ ( TEST)
 

Basınç Test - 1
     
1.  

Şekildeki X, Y cisimleri özdeştir.

Cisimlerin yere uyguladıkları basınç kuvvetleri sırasıyla, FX, FY olduğuna göre, FX/FY oranı kaçtır?

     
  4
  3
  1/2
  1
     
2.  

Şekildeki kesik koni biçimindeki X cisminin yere uyguladığı basınç P, basınç kuvveti F dir.

Türdeş olan X cismi KL tabanı üzerine konursa P ve F nasıl değişir?

     
  P Artar, F Artar  
  P Artar, F Değişmez
  P Aratr, F Azalır
  P Değişmez, F Değişmez
     
3.  

Şekil I deki kübik X cisminin yere uyguladığı basınç P dir.

X ile özdeş Y, Z cisimleri Şekil II deki gibi konduğunda yere uygulanan basınç kaç P dir?

     
  1
  3/2
  2
  5/2
     
4.   Sivri ucunun yüzey alanı, arka ucununkinin 1/10000 katı olan bir iğne, arka ucundan uygulanan F kuvvetini sivri ucuna kaç F olarak iletir?
     
  1
  10
  100
  1000
     
5.  

Taban yüzey alanları S ve 2S olan Şekil I deki X, Y cisimlerinin yere uyguladıkları basınçlar eşit ve P kadardır.

Y, X in üzerine konduğunda yere uygulanan basınç kaç P olur?

     
  3
  2
  3/2
  1
     
6.  

Şekildeki özdeş X, Y cisimlerinin alt ve üst taban alanları 2S ve S dir. X ve Y Şekil I deki gibi konulduğunda her biri yere P basıncı uyguluyor.

Bu cisimler Şekil II deki gibi konulduğunda yere uygulanan basınç kaç P olur?

     
  8
  6
  4
  2
     
7.  

 Özdeş X,Y cisimleri Şekil I deki konumlarında iken yere uyguladıkları basınç PX, PY oluyor.

Y, X in üstüne konduğunda yere uygulanan basınç P aşağıdakilerden hangisine eşittir?

     
  PX + PY
  2PX
  2PY
  2 ( PX+PY )
     
8.  

Şekildeki X, Y cisimleri özdeş ve dengededirler.

Buna göre;

 I. X in yere uyguladığı basınç Y ninkinden büyüktür.

II. X in yere uyguladığı basınç kuvveti Y ninkine eşittir.

III. Y nin bulunduğu yüzey sürtünmelidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

     
  Yalnız I
  Yalnız II
  Yalnız III
  I ve III
     
9.  

Şekildeki X, Y, Z cisimleri özdeştir.

Z cismi, ağırlıkları ve sürtünmeleri önemsenmeyen makaralar yardımıyla dengede olduğuna göre, X in yere uyguladığı basınç Y ninkinin kaç katıdır?

     
  1
  3/2
  2
  4/3
     
10.  

Şekildeki silindirik cismin yere uyguladığı basınç P dir.

P nin büyüklüğü;

h : cismin yüksekliği

d : cismin öz kütlesi

S : cismin taban alanı

niceliklerinden hangilerine bağlıdır.

     
  Yalnız S
  d ve S
  h ve S
  h ve d
     
11.  

Taban alanları SX, SY olan silindir biçimindeki X, Y cisimleri türdeş ve aynı maddeden yapılmışlardır.

SY = 2SX olduğuna göre X in yere uyguladığı basınç Y ninkinin kaç katıdır?

     
  4
  2
  1
  1/2
     
12.  

Şekildeki X cisminin yere uyguladığı basınç Y ninkinin 2 katıdır.

Buna göre X in öz kütlesi Y ninkinin kaç katıdır?

 ( Cisimler silindir biçimindedir. )

     
  4
  2
  1
  1/2
     
13.  

Şekilde verilen kesik koni biçimindeki cismin yere göre potansiyel enerjisi E, yere uyguladığı basınç P, basınç kuvveti ise F dir.

Cisim üst tabanı üzerine konduğunda E, P ve F niceliklerinden hangileri kesinlikle değişir?

     
  Yalnız P
  P ve E
  P ve F
  E ve F
     
14.  

Taban alanı S, yan yüzey alanı 2S olan düzgün bir cisim Şekil I deki konumundayken yere uyguladığı basınç kuvveti F oluyor.

Bu cisim Şekil II deki gibi yan yüzeyi üzerine konduğunda yere uyguladığı basınç kuvveti kaç F olur?

     
  1/4
  1/2
  1
  2
     
15.  

 Şekildeki kesik koni biçimindeki X cisminin yere göre potansiyel enerjisi E, yere uyguladığı basınç kuvveti F dir.

 Türdeş olan X cismi KL tabanı üzerine konulursa E ve F nasıl değişir?

     
  E artar, F artar
  E azalır, F değişmez
  E artar, F azalır
  E değişmez, F değişmez
     

 
  Bugün 16 ziyaretçi (116 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol