PSİKO-FİZİK.TR.GG
   
  PSiKo-FiZiK
  HAREKET (TEST)
 
 
 
Hareket Test - 1
     
1.    

 Konum - zaman grafikleri şekilde gösterilen P, R, S araçlarının hızlarının büyüklüğü VP, VR, VS dir.

 VP, VR, VS arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?

     
   VP > VS > VR
   VS > VP > VR
   VP = VS > VR
   VP > VR > VS
     
2.    

  Buna göre; hareketlinin hız - zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

     
   
   
   
   
     
3.    

  Buna göre;

  I. Araç t anında yön değiştirmiştir.

 II. Aracın ( 0 - 2t ) aralığındaki yer değiştirmesi sıfırdır.

 III. Araç 2t anında durmuştur.

 yargılarından hangileri doğrudur?

     
    Yalnız I
    Yalnız II
    I ve III
    I, II ve III
     
4.    

  Buna göre;

  I. Cisim ( 2t - 3t ) aralığında yön değiştirmiştir.

 II. Cisim ( 0 - 3t ) aralığında 100 metre yer değiştirmiştir.

 III. Cisim ( t - 2t ) aralığında hızı sıfırdır.

  yargılarından hangileri doğrudur?

     
   Yalnız I
   I ve II
   I ve III
   II ve III
     
5.    

  Bir doğru boyunca hareket eden K ve L hareketlilerine ait konum - zaman grafiği şekildeki gibidir.

  Buna göre, 0 - t zaman aralığında;

 I. K hareketlisi, L yi duruyor görür.

 II. K ve L hareketlilerinin hızları eşittir.

 III. K ve L hareketlilerinin yer değiştirmeleri eşittir.

 yargılarından hangileri doğrudur?

     
   Yalnız I
   I ve II
   I ve III
   I, II ve III
     
6.    

 Bir doğru boyunca hareket eden K ve L araçlarının konum - zaman grafikleri şekildeki gibidir.

 Buna göre;

 I. Hız vektörleri aynı yönlüdür.

 II. K nin hızı, L ninkinden büyüktür.

 III. K nin t1 sürede aldığı yol, L nin t2 sürede aldığı yola eşittir.

 yargılarından hangileri doğrudur?

     
   Yalnız I
   I ve II
   I ve III
   I, II ve III
     
7.    

 Buna göre  0 - t  zaman aralığında;

 I. Araçlar aynı yönde hareket etmektedir.

 II. K aracı yavaşlayan L aracı hızlanan hareket yapmaktadır.

 III. Araçlar arasındaki uzaklık sabit kalmaktadır.

 yargılarından hangileri doğrudur?

     
   Yalnız I
   Yalnız II
   I ve II
   I ve III
     
8.    

  Buna göre t = 3 saniye anında hareketliler arasındaki uzaklık kaç metredir?

     
   18
   24
   32
   44
     
9.    

 Paralel raylar üzerinde hızla hareket eden X ve Y trenleri şekildeki konumdan itibaren aynı anda tünelden tamamen çıkıyorlar.

 Trenlerin boyları sırasıyla 2l, l, sabit hızları Vx, Vy olduğuna göre,          

  Vx / VY oranı kaçtır?

     
   3/4
   3/2
   2/3
   4/3
     
10.    

 K ve L araçları şekilde gösterilen sabit hızlarla doğrusal bir yol üzerinde hareket etmektedirler.

 K aracı A noktasından geçerken L aracı da B noktasından geçtiğine göre, K aracı A noktasından kaç m uzakta B aracına yetişir?

     
   250
   300
   400
   450
     
11.    

 Şekildeki otomobil KL arasında 30m/s sabit hızla, LM arasında ise 60m/s sabit hızla hareket ediyor.

 Otomobilin tüm yol boyunca ortalama hızı kaç km/h olur?

     
   108
   120
   144
   162
     
12.    

 Uzunlukları eşit olan K, L ve M trenleri paralel raylar üzerinde, K ile M aynı yönde L ise zıt yönde VK, VL ve VM büyüklüğündeki hızlarla hareket etmektedirler. K treninin L yi geçiş süresi, M yi geçiş süresinden küçüktür.

 Buna göre;

  I. VK > VL

 II. VK > VM

 III. VL > VM

 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?  

     
   Yalnız I
   Yalnız II
   I ve II
   II ve III
     
13.    

 Boyları 2x ve x olan K ve L trenleri şekildeki konumlarından 2V ve V sabit hızlarıyla aynı yönde hareket etmektedirler. Şekildeki konumdan t süre sonra K ve L trenlerinin ön uçları yan yana gelirken, şekildeki konumdan 3t süre sonra L treninin lokomotifi köprünün ucuna varıyor.

 Buna göre, tren köprüsünün boyu K treninin boyunun kaç katıdır?

     
   2
   3
   4
   9/2
     
14.    

 Paralel raylarda, zıt yönlerde sabit VK ve VL hızlarıyla hareket eden K ve L trenlerinin şekildeki konumdan itibaren birbirlerini tamamen geçme süreleri t dir.

 Buna göre;

 I. K treninin boyu

 II. L treninin boyu

 III. K treninin VK hızı

 IV. L treninin VL hızı

 niceliklerinden hangileri t süresini etkiler?

     
   II ve IV
   I ve II
   III ve IV
   II, III ve IV
     
15.    

 Paralel raylarda, sabit hızlarla birbirlerine doğru hareket eden trenlerin şekildeki konumdan t süre sonra K ve L noktaları yan yana geliyor.

 Buna göre, şekildeki konumdan ne kadar süre sonra M ve  N noktaları yan yana gelir?

     
   3t
   4t
   6t
   8t
     
 
  Bugün 10 ziyaretçi (76 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol