PSİKO-FİZİK.TR.GG
   
  PSiKo-FiZiK
  HAREKET (çözümlü sorular)
 

SORU :

                                           Doğrusal bir yolda hareket eden aracın konum - zaman grafiği şekildeki gibidir.

                                           Aracın hareketleri hakkında ve bu grafikten hareketle ilgili hangi değerlerin bulunabileceğini söyleyiniz.

                                          

                                          ÇÖZÜM :

                                          Bu grafikteki araç t süre boyunca geri gitmiş. Bunu x'in değerinin ( - ) alınmasından anlıyoruz.

                                          2t - t = t  süre boyunca da araç ileri gittiği için, araç başlangıçtaki yerine geri dönmüş. Böylece hiç yol almamış. Bunu da grafiğin ucunun x'de sıfır hizasına gelmesinden anlıyoruz.

 

                                          SORU :

                                          Doğrusal x yolunda bulunan bir araç N noktasından K noktasına hareket ediyor.

                                          Bu aracın yer değiştirmesinin yönü ve büyüklüğü nedir?

                                         

                                         ÇÖZÜM :

                                         Yer değiştirme ilk konumdan son konuma çizilen vektördür.

                                        

                                         Araç - X yönünde 3 m yer değiştirmiştir.

 

                                         SORU :

                                         Doğrusal bir yolda yan yana bulunan X ve Y araçları 4 s arayla aynı yönde harekete geçiyorlar. Araçlar sabit hızla hareket ettiklerinde yan yana bulundukları konumdan 120 m sonra tekrar yan yana geliyorlar.

                                         Hızlı olanın hızı 6 m/s ise yavaş olanın hızı kaç m/s dir?

                                        

                                          ÇÖZÜM :

                                          Yan yana bulunan araçlar tekrar yan yana geldiklerinde yer değiştirmeleri eşittir.

                                          6 m/s hızla hareket eden araç 120 m yer değiştirmesini 20 s de gerçekleştirir.

                                          ΔV = ΔX / Δt

                                          Δt = ΔX / ΔV = 20 s

                                          Yavaş olan 4 s önce başladığından onun hareket süresi 24 s dir.

                                          Dolayısı ile hızı

                                          V = 120 m / 24 s = 5 m/s dir.

                                      

                                          SORU :

                                          Doğrusal yolda bir araç yavaşlayarak 5 s de 100 m yer değiştiriyor.

                                          Bu hareketlinin ortalama hızı kaç m/s büyüklüğündedir?

                                         

                                           ÇÖZÜM :

                                            Vort = ΔX / Δt

                                            Vort = 100 m / 5 s = 20 m/s

 

                                           SORU :

                                           Doğrusal yolda bulunan bir araç 2 s de 20 m ilerliyor ve 1 s duruyor. Sonra geriye dönerek 2 s de 10 m yol alıyor.

                                           Bu aracın 5 s süresince ortalama hızının büyüklüğü kaç m/s dir?

                                          

                                            ÇÖZÜM :

                                            Araç 5 s süresince 30 m lik yörüngede hareket etmiştir. Ortalama hızı bulmak için yer değiştirme önemlidir.

                                            Aracın yer değiştirmesi 10 m dir.

                                            Buna göre;

                                            Vort = Δx/Δt

                                            Vort = 10 m/ 5 s = 2 m/s

 

                                            SORU :

                                            Bir araç şekildeki KLM pistinin K noktasından harekete geçerek önce L sonra M noktasına gidiyor.

                                            Araç hareketini 10 s de tamamladığına göre ortalama hızının büyüklüğü kaç m/s dir?

                                           

                                             ÇÖZÜM :

                                              Hareket yörüngesi 7 m dir. Fakat ortalama hız için yer değiştirme kullanılır. Yer değiştirme vektörü K dan M ye çizilen vektördür ve büyüklüğü,

                                              Δx = KL =

                                              Δx = 5 m dir.

                                              Ortalama hız ise,

                                              Vort = Δx/Δt

                                              Vort = 0,5 m/s dir.


  SORU :

                                        Doğrusal bir yolda bulunan bir araç 2 s de düzgün hızlanarak, hızını 10 m/s den 20 m/s ye çıkartıyor.

                                        Bu sürede aracın yer değiştirmesi kaç m dir?

                                       

                                         ÇÖZÜM :

                                         Araç düzgün hızlandığından ortalama hızı anlık hızlarından bulunabilir.

                                        

                                         Ortalama hızın yer değiştirmesi ise,

                                          Vort = Δx/Δt dir.

                                         Buna göre,

                                         Vort = ( 10 +20 ) / 2 = 15 m/s

                                         Vort = Δx / 2 s dir.

                                          15 m/s = Δx / 2 s

                                           Δx = 15 m/s . 2 s = 30 m

 

                                        SORU :

                                        Doğrusal bir yolda hızlanan araç 2 s de hızını 10 m/s den 20 m/s ye çıkartıyor.

                                        Araç bu sürede 36 m yol aldığına göre ortalama hızı kaç m/s dir?

                                       

                                        ÇÖZÜM :

                                         Aracın düzgün hızlandığı bilinmediğinden anlık hızlar kullanılmaz. Yer değiştirmeyi kullanmak gerekir.

                                         Vort = Δx / Δt = 36 m / 2 s = 18 m/s

                                         Sonuç, aracın düzgün hızlanan hareket yapmadığını gösteriyor.

                                        ( V1 + V2 )/2 ≠ Δx/Δt  dir.

 

                                         SORU :

                                         Noktasal bir cisim, şekildeki yarıçapı 1 m olan dairesel bir yörüngede büyüklüğü sabit bir hızla periyodik hareket yapıyor.

                                         Cisim bir turunu 12 s de gerçekleştirdiğine göre, K ve L noktaları arasındaki ortalama hızı ve yörüngesi üzerindeki çizgisel hızının büyüklüğü kaç m/s dir?

                                        

                                           ÇÖZÜM :

                                           Aracın K dan L ye yer değiştirmesi,

                                           Δx = √2 m dir.

                                           Geçen süre devir süresinin 3/4 ü kadardır.

                                          

                                           Δt = ( 3/4 ) . 12 = 9 s

                                           Dolayısı ile ortalama hız,

                                           Vort = Δx / Δt = √2 / 9 m/s  dir.

                                           Çizgisel hızı yörüngesinden hesaplanır. Araç, 1 tur döndüğünde 2.π.r yol gitmiştir.

                                           Bu yolu alırken geçen zaman 12 s dir.

                                           Dolayısı ile

                                           V = Yörünge / Zaman = 2.π.r / t

                                           V = 2.3.1 m / 12 s = 1/2 m/s dir.  

 

                                           SORU :

                                           İlk hızı V olan ve hızı her saniye 5 m/s artan bir aracın hızı 40 m/s oluyor.

                                           Bu aracın ilk hızı kaç m/s dir?

                                           ÇÖZÜM :

                                           Aracın hızı her saniyede 5 m/s artıyorsa 5 s de 25 m/s artmıştır.

                                           Hızı 25 m/s artan aracın hızının 40 m/s olması için, ilk hız ( 40 - 25 ) = 15 m/s olmalıdır.

                                           a = ( V2 - V1 ) / Δt

                                           5 m/s² = ( 40 m/s - V1 ) / 5s

                                           V1 = 15 m/s

 

                                           SORU:

                                           Doğrusal yolda hareket eden bir cismin konum - zaman grafiği şekildeki gibidir.

                                           Buna göre,

                                           I. Cisim t anında yön değiştirmiştir.

                                          II. Cismin, 0 - 3t zaman aralığında hız büyüklüğü değişmemiştir.

                                         III. Cisim t - 3t zaman aralığında '' - '' yönde hareket etmiştir.

                                            yargılarından hangileri dorudur?

                                          

                                              ÇÖZÜM :

                                               Konum - zaman grafiğinde grafik çizgisinin dönüm noktaları yön değişikliğinin olduğu anlardır. Bu da t anıdır.

                                               Konum zaman grafiğinin eğimi hızı verir. t sürelik aralarda eğime bakarsak

                                               Eğim = tan α = V = Δx / Δt

                                               V0-t = ( xt - x0 ) / t - 0 = x/t

                                               Vt - 2t = ( x2t - xt ) / 2t - t =- x/t

                                               V2t - 3t = ( x3t - x2t ) / 3t - 2t = - x/t

                                               Cisim hareketi süresince hızının büyüklüğü  V = x/t dir.

                                               Fakat 0 - t arasında '' + '' t - 3t arasında '' - '' yönde hareket etmiştir.

                                               Tüm yargılar doğrudur.                                            

 

 
  Bugün 13 ziyaretçi (94 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol