PSİKO-FİZİK.TR.GG
   
  PSiKo-FiZiK
  KUVVET (çıkmış sorular)
 

20 HAZİRAN 2004

                                     47- Uzunluğu 6 a olan düzgün, türdeş bir tel şekildeki gibi bükülmüştür.

                                          

                                            Bu tel, K noktasına bağlı bir iple tavana asılırsa, denge konumu aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

                                           

                                                                                

                                                Doğru cevap C şıkkıdır. 

 

                                               

                                                     Kütlesi m olan, eşit bölmeli, düzgün, türdeş bir çubuğa  2m ve m kütleli cisimler şekildeki gibi asılıp serbest bırakılırsa yatay dengede kalır?

                                                     A) K noktasından

                                                     B) KL uzunluğunun orta noktasından

                                                     C) L noktasından

                                                     D) LM uzunluğunun orta noktasından

                                                     E) KL noktasından

                                                     Doğru cevap C şıkkıdır. 

 

                                                     2005

 

                                                     47-

                                                         

                                                           Şekildeki levha, farklı metallerden yapılmış dikdörtgen biçimli, ince, düzgün ve türdeş K, L, M, N parçalarından oluşmuştur. Bu levhanın kütle merkezi O noktasıdır.

                                                            K, L, M, N parçalarının kütleleri sırasıyla mK, mL, mM, mN olduğuna göre,

                                                            I.     mK = mL

                                                           II.     mM = mN

                                                          III.     mK + mL = mM + mN

                                                             eşitliklerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

                                                             A) Yalnız I               B) Yalnız II           C) I ve II

                                                                         D) I ve III               E)  II ve III

                                                             Doğru cevap A şıkkıdır. 
2006 - ÖSS

                                          FEN BİLİMLERİ - 1 TESTİ

                                          6-

                                            

                                               Sürtünmesiz yatay bir düzlemde duran K cismini, ok yönünde hareket ettiren şekildeki F1, F2 kuvvetleri t sürede W işini yapıyor.

                                               Buna göre, hareket yönü aynı kalmak koşuluyla,

                                              

                                                A)  Yalnız I       B)  Yalnız II       C)  Yalnız III       D)  I ya da II      E)  I ya da III

                                               Doğru cevap C şıkkıdır.

 

                                               2006 - ÖSS

                                               FEN BİLİMLERİ - 2 TESTİ

                                               4-

                                                 

                                                   Türdeş ve özdeş 10 kareden oluşan şekildeki düzgün ince levhanın L, M, N, R, S, T parçaları tek; K, P parçaları da çift katlıdır.

                                                    Buna göre, bu levhanın kütle merkezinin koordinatları ( x, y ) aşağıdakilerden hangisidir?

                                                    A)  ( 2, 2 )      B)  ( 2, 3 )    C)  ( 2, 4 )    D) ( 3, 3 )    E)  ( 3, 4 )

                                                    Doğru cevap D şıkkıdır.

 

                                                     2006 - ÖSS

                                                     FEN BİLİMLERİ - 2 TESTİ

                                                     7-

                                                       

                                                     Sürtünmesiz yatay bir ray üzerinde birbirine doğru sabit hızlarla gelen K, L cisimlerinin t0 = 0 anındaki konumu Şekil I eki gibidir. Bu cisimler, t0 = 0 anından t süre sonra P noktasında çarpışıyor ve bu çarpışmadan t süre sonra da Şekil II deki konuma geliyor.

                                                     Buna göre,

                                                        I.  K nin kütlesi L ninkine eşittir.

                                                       II.  Çarpışma esnektir.

                                                      III.  Çarpışmadan önce, K nin momentumunun büyüklüğü L ninkine eşittir.

                                                      yargılarından hangileri doğrudur?

                                                      ( Bölmeler eşit aralıklıdır. )

                                                      A)  Yalnız I      B)  Yalnız II     C)  I ve II      D)  I ve III     E)  II ve III

                                                      Doğru cevap C şıkkıdır.  

 
  Bugün 8 ziyaretçi (38 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol