PSİKO-FİZİK.TR.GG
   
  PSiKo-FiZiK
  ELEKTRİK AKIMI (çıkmış sorular)
 

   20 HAZİRAN 2004

                                      62-

                                          

                                             Özdeş üreteç ve özdeş lambalarla kurulmuş şekildeki elektrik devrelerinde, K, L, M, N lambalarından sırasıyla iK, iL, iM, iN şiddetinde akımlar geçmektedir.

                                             iK, iL, iM, iN arasındaki ilişki nedir?

                                             ( Üreteçlerin iç dirençleri önemsizdir. )

                                             A)  iK = iM = iN = iL               B)  iN < iL = iK < iM          C)  iM < iL = iK < iN

                                                                 D)  iN < iK < iM < iL            E)  iL < iN < iM < iK

                                              Doğru cevap B şıkkıdır.

                                            20 HAZİRAN 2004

                                            63-

                                                

                                                  Şekildeki devre parçasından i elektrik akımı geçerken, R1 = 5Ω luk dirençte harcanan güç 20 watt oluyor.

                                                  Buna göre, R2 = 8Ω luk direncin uçları arasındaki potansiyel farkı kaç volttur?

                                                  A)  16          B)  12        C)  10       D)  8          E)  4

                                                  Doğru cevap A şıkkıdır.

 

                                                  2005

                                                  62-

                                                      

                                                        Şekildeki elektrik devresi özdeş K, L, M, N, P dirençlerinden oluşmuştur. Bu devrede K, L, M dirençlerinden sırasıyla iK, iL,iM şiddetinde elektrik akımları geçiyor.

                                                        Buna göre, iK, iL, iM arasındaki ilişki nedir?

                                                        ( Üretecin iç direnci önemsenmeyecektir. )

                                                        A)  iK = iM < iM          B)  iK = iL < iM          C)  iL < iK < iM

                                                                         D)  iL < iK = iM             E)  iM < iK = iL

                                                        Doğru cevap A şıkkıdır.

 

                                                   2005

                                                   63-

                                                      

                                                          Özdeş lambalardan oluşan şekildeki devrede açık olan K, L, M, N, P anahtarlarından hangisi kapatılırsa lambaların tümü ışık verebilir?

                                                          A)  K        B)   L        C)  M      D)   N      E)     P

                                                          Doğru cevap C şıkkıdır.  


  2006 - ÖSS

                                                     FEN BİLİMLERİ - 2 TESTİ

                                                     12-

                                                             

                                                               K, L, M üreteçleri, X lambası ve özdeş R dirençlerinden oluşan şekildeki elektrik devresinde, X lambasından akım geçmiyor.

                                                               Buna göre,

                                                                   I. K nin elektromotor kuvveti M ninkinden büyüktür.

                                                                  II. K nin elektromotor kuvveti L ninkinden büyüktür.

                                                                 III. L nin elektromotor kuvveti M ninkinden büyüktür.

                                                                 yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur?

                                                                 ( Üreteçlerin iç dirençleri önemsenmeyecektir. )

                                                                 A) Yalnız I     B) Yalnız II      C) I ve II     D) I ve III    E)  II ve III

                                                                 Doğru cevap B şıkkıdır.


  2006 - ÖSS

                                        FEN BİLİMLERİ - 2 TESTİ

                                        13-

                                            

                                                 SR, SL, SC anahtarları açık olan şekildeki RLC devresinden sabit frekanslı alternatif akım geçiyor.

                                                 Aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa devreden geçen alternatif akımın etkin değeri kesinlikle artar?

                                                 A) Yalnız SR yi kapatmak

                                                 B) Yalnız SL yi kapatmak

                                                 C) Yalnız SC yi kapatmak

                                                 D) SR ve SL yi birlikte kapatmak

                                                 E) SR ve SC yi birlikte kapatmak

                                                 Doğru cevap A şıkkıdır.

 
  Bugün 13 ziyaretçi (89 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol