PSİKO-FİZİK.TR.GG
   
  PSiKo-FiZiK
  Fizikteki Sabitler
 

SABİTLER

   SABİT
SEMBOL    DEĞERİ
   Serbest düşüş ivmesi
g    9.80665 m s-2
   32.1740 ft s-2
   Havanın yoğunluğu  d    0.7734 m3 kg-1
   1.2929 kg m-3
   Atomik kütle birimi
amu
mu
u
   1.66053873(13) × 10-27 kg
   931.494013(37) MeV
   1.49241778(12) × 10-10 J
   Avogadro sabiti NA    6.02214199(47) × 1023 mol-1
   Boltzmann sabiti k    1.3806503(24) × 10-23 J K-1
   8.617342(15) × 10-5 eV K-1
   2.0836644(36) × 1010 Hz K-1
   Carbon-14 yarı ömrü T    5570 yıl
   Elektron yük kütle oranı -e/me    -1.758820174(71) × 1011 C kg-1
   Proton yük kütle oranı e/mp    9.57883408(38) × 107 C kg-1
   Elektron yükü e
e/h
   1.602176462(63) × 10-19 C
   2.417989491(95) × 1014 A J-1
   Elektron yarıçapı re    2.817940285(31) × 10-15 m
   Elektron compton dalgaboyu λc    2.426310215(18) × 10-12 m
   Euler sabiti  γ
C
   0.57721566490153286061
   Curie Ci    3.7 × 10 10 Bq
   Dünya'nın ortalama yoğunluğu      5.517 × 10 3 kg m-3
   Dünya'nın ortalama yarıçapı R    6.37 × 106 m
   Dünya'nın kütlesi M    5.972 × 1024 kg
   Dünya-Ay uzaklığı      3.844 × 108 m
   Elektrik sabiti(1/µ0c2) ε0    8.854187817 × 10-12 F m-1
   Elektron kütlesi me    9.10938188(72) × 10-31 kg
   5.485799110(12) × 10-4 u
   0.510998902(21) MeV
   Elektron molar kütlesi M(e)
Me
   5.485799110(12) × 10-7 kg mol-1
   Elektron-α-Parçacığı kütle oranı me/mα    1.3709335611(29) × 10-4 
   Elektron-Proton kütle oranı me/mp    5.446170232(12) × 10-4 
   Güneşin enerji üretimi      3.90 × 1026 W
   Euler sabiti γ
C
   0.57721566490153286061
   Faraday sabiti F    96485.3415(39) C mol-1
   Fermi sabiti      1.4 × 10-50 J m-3
   Serbest uzay geçirgenliği
 
µ0    4π × 10-7 N A-2
   12.566370614 × 10-7 N A-2
   Gaz sabiti R    8.314 J K-1 mol-1
   Gaz molar sabiti R    8.314472(15) J mol-1 K-1
   Gravitation sabiti G    6.673(10) × 10-11 N m2 kg-2
   Gravitational ivme, (Ay)      1.619 m s-2
   Gravitational ivme, (dünya) g    9.80665 m s-2
   32.1740 ft s-2
   Vacum(boşluk) direnci Z0    376.730313461 Ω
   Işık yılı ly    9.46052973 × 1015 m
   Işık hızı (Boşlukta) c    299792458 m s-1
   Magnetik sabiti µ0    4π × 10-7 N A-2
   12.566370614 × 10-7 N A-2
   Muon un kütlesi mµ    1.88353109(16) × 10-28 kg
   0.1134289168(34) u
   105.6583568(52) MeV
   Neutron un kütlesi mn    1.67492716(13) × 10-27 kg
   1.00866491578(55) u
   1.50534946(12) × 10-10 J
   Planck kütlesi (ħc/G)1/2 mP    2.1767(16) × 10-8 kg
   Proton un kütlesi mp    1.67262158(13) × 10-27 kg
      1.00727646688(13) u
   1.50327731(12) × 10-10 J
   Güneş in kütlesi      1.99 × 1030 kg
   Tau nun kütlesi mτ    3.16788(52) × 10-27 kg
   1.90774(31) u
   Molar gaz sabiti R    8.314472(15) J mol-1 K-1
   Deuteron molar kütlesi Md    2.013553214(24) u
   Muon molar kütlesi M(µ)
Mµ
   0.1134289168(34) × 10-3 kg mol-1
   Neutron molar kütlesi M(n)
Mn
   1.00866491578(55) × 10-3 kg mol-1
   Proton molar kütlesi M(p)
Mp
   1.00727646688(13) × 10-3 kg mol-1
   Tau molar kütlesi M(τ)
Mτ
   1.90774(31) × 10-3 kg mol-1
   Planck molar sabiti NA h
NA hc
   3.990312689(30) × 10-10 J s mol-1
   0.11962656492(91) J m mol-1
   Ay ın ortalama yoğunluğu      3.33 × 103 kg m-3
   Ay ın kütlesi      7.33 × 1022 kg
   Ay ın ortalama yarıçapı      1.738 × 106 m
   Dirac sabiti ħ
(h bar)
   1.054571596(82) × 10-34 J s
   6.58211889(26) × 10-16 eV s
   Pi π    3.1415926535897932384626433832795 
   Planck sabiti(h) h    6.62606876(52) × 10-34 J s
   4.13566727(16) × 10-15 eV s
   Planck sabiti (h/2π) ħ    1.054571596(82) × 10-34 J s
   6.58211889(26) × 10-16 eV s
   Planck uzunluğu lP    1.6160(12) × 10-35 m
   Planck zamanı tP    5.3906(40) × 10-44 s
   Rydberg sabiti  α2mec/2h R
Rc
Rhc
   10973731.568549(83) m-1
   3.289841960368(25) × 1015 Hz
   2.17987190(17) × 10-18 J
 
  Bugün 18 ziyaretçi (52 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol