PSİKO-FİZİK.TR.GG
   
  PSiKo-FiZiK
  IŞIK (çıkmış sorular)
 

  20 HAZİRAN 2004

 

                                         58-

                                             

                                               Şekildeki K, L, M noktalarından bakan gözlemcilerden hangileri, düzlem aynada, hem 1 hem de 2 noktasal cisimlerinin görüntülerini görebilir?

                                               A) Yalnız K            B) Yalnız M        C) K ve M

                                                             D) K ve L                  E) L ve M

                                               Doğru cevap A şıkkıdır.

                                      20 HAZİRAN 2004

                                      59-

                                          

                                            İnce kenarlı X merceği ile kalın kenarlı Y merceği şekildeki gibi yerleştiriliyor. X, Y merceklerinin arasındaki uzaklık d, odak uzaklıkları da sırasıyla fX, fY dir.

                                            Bu düzeneğe gelen I ışık ışını ile düzenekten çıkan I´ ışık ışını asal eksene paralel olduğuna göre,

                                            I.   fX > fY

                                           II.   fX > d

                                          III.   fY > d

                                            bağıntılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

                                            A) Yalnız I         B)  Yanlız II           C)  I ve II

                                                         D) II ve III              E)  I, II ve III

                                            Doğru cevap C şıkkıdır. 

                                     20 HAZİRAN 2004

                                     60-

                                         

                                           Bir I ışık  ışını, K kutusundaki optik düzenekten geçtikten sonra, kendisine paralel olarak şekildeki gibi dışarı çıkıyor.

                                           K kutusunun içine ayrı ayrı konulacak,

                                          

                                                       optik düzeneklerinin bu olayı gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği konusunda ne söylenebilir?

                                            

                                               Doğru cevap E şıkkıdır.

 

                                      2005

                                      56-

                                          

                                            Noktasal bir ışık kaynağı ile iki top bir perde önüne yerleştirilmiştir.

                                            Perdedeki gölge şekildeki gibi olduğuna göre,

                                            I. Topların yarıçapları birbirine eşittir.

                                           II. Topların merkezleri ışk kaynağına eşit uzaklıktadır.

                                          III. Topların merkezleri ile ışık kaynağı aynı doğru üzerindedir.

                                          yargılardan hangileri kesinlikle yanlıştır?

                                          A) Yalnız I          B) Yalnız II        C) Yalnız III     D) II ve II       E) II ve III

                                          Doğru cevap  C şıkkıdır.

 

                                          2005

                                          57-

                                              

                                                Birbirine paralel X ve Y düzlem aynaları arasına bir P cismi şekildeki gibi konuluyor.

                                                Şekilde K, L, M, N ile belirtilenlerden hangi 2 si, P cisminin Y aynasındaki görüntüsüdür?

                                                A) M ve N       B) K ve L      C)  K ve M      D)  L ve M       E)  L ve N

                                                Doğru cevap C şıkkıdır.

 

                                            2005

                                            58-

                                                

                                                  I ışık ışını, düşey kesitleri şekildeki gibi olan K, L, M saydam ortamlarından geçerek P noktasına ulaşıyor.

                                                  K ortamının ışığı kırma indisi M ninkie eşit olduğuna göre, bu ışının L ortamında izlediği yol aşağıdakilerden hangisidir?

                                                  A)  OR       B)  OS      C)   OT      D)  OV     E)  OZ

                                                  Doğru cevap B şıkkıdır.
2006 - ÖSS

                                                FEN BİLİMLERİ - 1 TESTİ

                                                1-

                                                  

                                                    Karanlık ortamdaki perde önüne, bir top , noktasal K ışık kaynağı ve düzlem ayna Şekil I deki gibi yerleştirildiğinde, perdedeki tam gölgenin alanı ST, yarıgölgenin alanı da SY, oluyor.

                                                    Düzlem ayna Şekil II deki konuma getirilirse ST ve SY değerleri için ne söylenebilir?

                                                   

                                                     Doğru cevap C şıkkıdır.

 

                                                    2006 - ÖSS

                                                    FEN BİLİMLERİ - 1 TESTİ

                                                    2-

                                                      

                                                       Şekildeki K, L kutularına birer ayna yerleştirilmiştir. K kutusundaki aynaya gelen I ışık ışını şekildeki yolu izleyerek düzenekten çıkıyor.

                                                       Şekildeki X ekseni küresel aynalar için asal ekseni, düzlem aynalar için de normalin doğrultusunu gösterdiğine göre, K ve L kutularındaki aynaların türü için ne söylenebilir?

                                                       

                                                           Doğru cevap C şıkkıdır.

 

                                                           2006 - ÖSS

                                                           FEN BİLİMLERİ - 1 TESTİ

                                                           3-

                                                             

                                                               Birbirine yapışık X, Y prizmalarının tepe açıları θ dır. X e gelen I ışık ışını S noktasına kadar şekildeki yolu izliyor.

                                                               θ = 30º ve X in kırma indisi, Y ninkinden küçük olduğuna göre, bu ışın S noktasından sonra kesikli çizgilerle belirtilen K, L, M yollarından hangileri kesinlikle izleyemez?

                                                              A)    Yalnız K yi       B)     Yalnız L yi           C)    Yalnız M yi

                                                                          D)   K ve L yi                E)     K ve M yi

                                                              Doğru cevap B şıkkıdır.

 

                                                            2006 - ÖSS

                                                            FEN BİLİMLERİ - 2 TESTİ

                                                            2-

                                                              

                                                                  Şekildeki düzenekte noktasal K ışık kaynağının perdedeki M noktası çevresinde oluşturduğu aydınlanma şiddeti, düzenekte düzlem ayna varken E1, düzlem ayna yokken de E2 oluyor.

                                                                   Buna göre, E1/E2 oranı kaçtır?

                                                                   ( sin 45º = cos 45º = √2/2 )

                                                                   A)  1/2     B)  1/√2      C)  3/2      D)  1 + 1/√2      E) 2 + 1/√2

                                                                   Doğru cevap D şıkkıdır.   

 
  Bugün 14 ziyaretçi (104 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol