PSİKO-FİZİK.TR.GG
   
  PSiKo-FiZiK
  Hidrojen Atomunun Spektrum Serileri
 

HİDROJEN ATOMUNUN SPEKTRUM SERİLERİ

                                                  Hidrojen atomunda elektron, yüksek enerjili bir yörüngeden düşük enerjili bir yörüngeye geçerken bir foton salar. Salınan fotonun enerjisi yörüngelerin enerji farklarına eşit olup;

                                                  Efoton = Eilk - Eson bağıntısı ile bulunur.

                                                  Bu fotonun frekansı;

                                                  f = ( Eilk - Eson ) / h ile bulunur.

                                                  Eilk = - R / ni²         Eson = - R / ns² değerleri yerine konularak

                                                  f = R / h ( ( 1/ ns² ) - ( 1/ ni² ) ) bulunur.

                                                  h.f = h ( C / λ )

                                                  λ = C / f olduğundan fotonun dalga boyu;

                                                 

                                                 Uyarılmış hidrojen atomunda, elektronun değişik dış yörüngelerden, iç yörüngelerden herhangi birisine geçmesi ile yayılan ışımalar hidrojen spektrum serilerini oluşturur.

                                                

                                                Eğer elektronun son yörüngesi hidrojen atomunun birinci ( n = 1 ) enerji seviyesi ise bu sırada oluşan spektrum serisine Lyman Serisi denir. Bu seri mor ötesi ışınları içine alır. Lyman serisinde Lα; Lβ; Lγ .... gibi isimler verilir.

                                                Elektronun son yörüngesi ( n = 2 ) ise oluşan seriye Balmer Serisi denir. Bu seri de görünür bölgeyi oluşturur. Balmer serisinde de salınan fotonlar en küçük enerjiden başlamak üzere Hα; Hβ; Hγ; ... gibi isimler alırlar.

                                                Elektronun son yörüngesi ( n = 3 ) ise oluşan seri Paschen Serisi olup bu seri kırmızı ötesi ışınlar bölgesini oluşturur.

                                                Son yörünge ( n = 4 ) ise Bracket Serisi; ( n = 5 ) ise Pfund Serisi oluşur.

                                                NOT : Her serinin bir seribaşı birde seri sınırı vardır. Seri sınırının dalga boyu bulunurken ni yerine sonsuz alınır.

 
  Bugün 13 ziyaretçi (88 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol