PSİKO-FİZİK.TR.GG
   
  PSiKo-FiZiK
  Atomların Uyarılması
 

ATOMLARIN UYARILMASI

                                            Atomların dışarıdan hiç enerji almamış hallerine '' Temel Hal '' denir. Temel haldeki bir atoma enerji vererek elektronunu üst seviyelerden birisine çıkarma işlemine atomu uyarma denir.

                                            Atomlar;

                                           a) Hızlandırılmış elektronlar ile

                                           b) Foton bombardımanı

                                           c) Sıcaklık yükseltilerek

                                           d) Birbirleri ile çarpıştırılarak uyarılabilirler.

                                                                     ELEKTRONLARLA UYARILMA

                                           Elektronun bir atomu uyarabilmesi için enerjisinin atomun I. uyarılma enerjisine eşit ya da ondan büyük olması gerekir. Elektronların enerjisi atomun I. uyarılma enerjisinden küçükse esnek çarpışmalar gerçekleşir. Elektronlar enerji yitirmez ve atom ışıma yapmaz.

                                           Elektronların enerjisi atomun I. uyarılma enerjisine eşit ya da ondan büyükse esnek olmayan çarpışmalar gözlenir ve atom uyarılır. Uyarılmış durumdaki atom enerji bakımından kararsızdır. En kısa sürede ( saniyenin on üzeri - 8'i ) ışıma yaparak ya doğrudan doğruya ya da basamak basamak temel enerji seviyesine geri döner.

                                           Elektronun enerjisi atomun her hangi bir enerjisinden büyükse atomu uyarmak için gereken enerjinin fazlası çarpışma sonunda uyaran elektronda kinetik enerji olarak kalır. İyonlaşma gerçekleşmişse bu fazla enerji uyaran ve iyonlaşan elektronlar arasında paylaşılır.

                                           NOT : Yeterli enerjiye sahip olan elektronlar birden fazla uyarılmamış durumdaki ( Temel seviyedeki ) atomlarla çarpışma yaparak onları uyarabildiği gibi atomları uyarmadan ortamdan ayrılabilir.

                                                                    FOTONLAR İLE UYARMA

                                           Fotonlar ile atomların uyarılabilmesi için; fotonun enerjisi atomun herhangi bir uyarılma enerjisine tamı tamına eşit olmalıdır. Fotonun enerjisi atomun uyarılma enerjilerinden birisine eşit değilse, foton atom ile esnek çarpışır. Foton enerji kaybetmeden atomdan ayrılır. Fotonun enerjisi atomun uyarılma enerjilerinden birisine eşit ise; esnek olmayan çarpışma olur. Atom fotonu soğurur. Yani foton kaybolur. Bu sırada üst seviyelerden birine uyarılır.

                                           NOT : Fotonun soğurulabilmesi için fotonun enerjisi atomun kendisinin yayabileceği enerjiye eşit olmalıdır.

 
  Bugün 16 ziyaretçi (112 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol