PSİKO-FİZİK.TR.GG
   
  PSiKo-FiZiK
  Elektromagnetik Dalgaların Oluşumu
 

ELEKTROMAĞNETİK DALGALARIN OLUŞUMU

                                               Bütün elektrik ve mağnetik alanlar, yüklerden ve yüklerin hareketlerinden oluşurlar. Bu oluşum elektrik yüklerinin ivmeli hareketleri sırasında gerçekleşir. İster durgun, isterse hareketli olsun bir Q yükü çevresinde

                                               E = k ( Q / r² ) şiddetinde elektrik alanı oluşturur. Yük ( + ) ise alan vektörü yükten dışarıya, ( - ) ise doğru yönelir. Böyle bir Q yükü hareket ederse;

                                              

                                                Hareketli yükler ivmeli hareket yaparlarsa; kütleleri çok küçük olduğu için, hızlanma ve yavaşlama süreleri çok kısa olur.

                                               Yüklü parçacıkların ivmeli hareketleri sırasında çok kısa sürede durması ve hızlanması çevresinde oluşturacağı elektrik alanda bir değişmeye sebep olur. Bu değişme sırasında önceki elektrik alanına göre '' enine bir elektrik alanı '' oluşur. Bu alanda kendisine dik mağnetik alan oluşturur. Bu iki alan ışık hızı ile yayılarak uzayda ilerler.

                                               Sonuç olarak elektromağnetik dalgalar yüklü parçacıkların ivmeli hareketlerinden oluşurlar.

 

                                               VERİCİ ANTENLERDEN RADYO VE TV. DALGALARININ YAYILMASI

                                               İvmeli hareket yapan yüklü parçacıkların elektromağnetik dalga yayması olayının görünür örneklerinden birisi verici antenlerden Radyo ve TV dalgalarının yayılmasıdır. Bu vericilerde; özel elektronik devreler elektrik yüklerini yüksek frekanslarda titreştirirler. Verici antenin bir ucu bu elektronik devreye bağlıdır. Elektronik devrenin titreştirdiği yükler, çok küçük periyotlarla ( frekansları büyük olduğu için ) verici anten içinde basit harmonik hareket yaparlar.

                                               Basit harmonik hareket yapan yüklerin devamlı ivmeleri değiştiği için elektromağnetik dalga yayarlar. Yayılan elektromağnetik dalgalar ışık hızı ile yayılırlar. Alıcı antenine rastladıkları zaman o antende bulunan elektronları aynı frekans ile titreştirerek sinyali alıcının almasını sağlarlar.

 
  Bugün 25 ziyaretçi (45 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol