PSİKO-FİZİK.TR.GG
   
  PSiKo-FiZiK
  Uzunluk Kütle ve Zaman Standartları
 
  
         

 Fizik evrenimizdeki doğal olayların anlaşılmasıyla ilgili deneysel gözlemler ve nicel ölçmelerle dayanan temel bir bilimdir.Bilimsel yaklaşımın ana amacı

      Fizik kanunları, açık tanımları olan temel büyüklükler (nicelikler) cinsinden ifade edilirler. Örneğin kuvvet, hız, hacim ve ivme gibi fiziksel büyüklükler, daha temel büyüklükler vasıtasıyla tanımlanır. Daha temel dediğimiz bu nicelikler, ölçme veya kıyas yolu ile tanımlanırlar ve bunlar da standartları oluştururlar.
  Mekanikte üç temel büyüklük vardır.Bunlar ;
  Uzunluk ( L ),
  Zaman ( T )
  Kütle ( M ) dir.
Diğer bütün fiziksel nicelikler bu büyüklükler cinsi ifade edilirler.


Açıkça, bir ölçümün sonucunu, bu ölçümleri yeniden elde etmek isteyen birine sunmak istersek, mutlaka bir standart tanımlamak zorundayız. Örneğin başka bir gezegenden gelen bir ziyaretçinin, uzunluk için "glitches" demesinden birşey anlamayız. Çünkü bu birimi tanımıyoruz.( Öte yandan, kullandığımız ölçüm sisteminden haberdar olan birileri bir duvarın uzunluğunun 2 m olduğunu söylerse, bu duvarın temel uzunluk biriminin iki katına eşit olduğunu anlarız. Benzer şekilde bize, bir kişinîn, 75 kilogram olduğu söylenirse ve kütle birimimiz l kilogram olarak tanımlanmışsa, söz konusu şahsın kütlesinin tanımladığımız temel biriminin 75 katı olduğu anlaşılır.

1960 yılında Uluslararası Birim Kurulu, bu temel büyüklükleri bir standart hale getiren kararlar aldılar. Kabul edilen bu yeni sistem metrik sistemin uyarlanmasıydı ve adına Uluslararası Sistem (SI) dendi. Fransızcadaki "Systeme Internationale" 'in kısaltmasıdır. Bu sistemde kütle birimi kilogram(kg), uzunluk birimi metre(m) ve zaman birimi saniye(s) Kurul tarafından oluşturulan diğer standart SI birimleri sıcaklık, (Kelvin), elektrik akımı (Amper), ışık şiddeti (Kandil), ve madde miktarı (Mol) olarak belirlenmiştir. Bu yedi birim, SI sisteminin temelini oluşturur. Mekanikte sadece kütle, uzunluk ve zaman birimleri kullanılacaktır. Birimlerin tanımı sürekli gözden geçirilir ve zaman zaman da değiştirilir.

 
  Bugün 15 ziyaretçi (109 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol