PSİKO-FİZİK.TR.GG
   
  PSiKo-FiZiK
  Temel Özellikleri
 
Fizik : Fizik, evrenin temel yasalarını inceleyen bir bilimdir.

Fiziğin Konusu: Fizik evrendeki maddelerin, makroskobik ve mikroskobik boyutta yapısını, hareketlerini ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceler.

  Fizik maddeleri olusturan atom ve moleküller , atomların yapısındaki temel parçacıklar ve bu parçacıkları bir arada tutan kuvvetler, maddenin sıvı, katı, gaz ve plazma gibi değisik hallerini, elektrik ve magnetizma olaylarını, ısı, ışık, ses, radyo dalgaları ve bütün öbür enerji biçimleri, enerjinin dönüşümü ve aktarımı, kütle çekim kuvveti ve diğer doğal kuvvetlerin rol oynadığı bütün olgular fiziğin temel arastırma konularındandır.

Fiziğin Kelime Anlamı: Fizik sözcüğü, Eski Yunanca da "tabiat'tan" anlamına gelen physike 'ten türemiştir.

İngilizce : physics

Almanca : physik

Fransızca : physique

Fiziğin Metotları : Fiziğin araştırma metotları deney ve gözlemdir.

Fiziğin Temel Özellikleri

1- Fizik, diğer fiziksel bilimlerin (Kimya, astronomi, jeoloji) temelidir.

2- Fizik çalışmaları, deneysel gözlem ve nicel ölçümlerle yapılır.

3- Fiziğin evrensel dili matematiktir. Fizikteki bütün kavram ve denklemler matematiksel olarak ifade edilir.

4- Fiziğin güzelliği, temel fiziksel teorilerin basitliğinde gizlidir.


Fiziğin Alt Dalları

Fizik konularını iki ana gruba ayırabiliriz.Bunlar;

1)Klasik Fizik

· Mekanik : Maddesel cisimlerin hareketlerini inceler.

· Termodinamik : Isı sıcaklık ve çok sayıda ki parçacıkların davranışlarını

· Elektromanyetizma : Elektrik, manyetizma ve elektromanyetik alanları inceler.

 2)Modern Fizik

· Rölativite : Işık hızına yakın hızlarda hareket yasalarını ve bu hızlarda ilerleyen parçacıkları tanımlar.

· Kuantum : Atomik parçacıklarını ve davranışlarını inceler.

 
  Bugün 20 ziyaretçi (23 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol