PSİKO-FİZİK.TR.GG
   
  PSiKo-FiZiK
  Hareket Konuları
 

Düzgün Doğrusal Hareket

Doğrusal yolda hareket eden bir cisim, eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirmelere sahipse bu harekete düzgün doğrusal hareket, sahip olduğu hıza da sabit hız denir. Bu hareket tipinde hız sabittir. Dolayısıyla ivme sıfırdır.
Serbest Düşme

   Bir cisim ağırlığını etkisi ile serbest bir şekilde bırakıldığında, g ivmesi ile hızlanamaya başlar. Bu nedenle, ilk hızı sıfır olarak bırakılan bir cismin, ağırlığının etkisi ile yere doğru yaptığı harekete serbest düşme denir. Serbest düşme etkisindeki bir cisim

        a = g = 9,8 m/s2'lik ivme ile hızlanmaya devam eder.

        t süre içinde bir cismin hızı

        v = g.t olurken, düştüğü yükseklik;

        h = 1/2 gt2 olur.
 Yukarıdan aşağıya düşey atış hareketi :
 

Belli yükseklikten aşağıya doğru vo ilk hız ile atılan bir cismin yaptığı harekettir. Yerçekimi ivmesi ile hareket yönü aynı olduğundan cismin “g” ivmesi ile hızlanır. Böylece cismin ilk hızı olan; düzgün hızlanan doğrusal hareket yapar. Bağıntıları aşağıdaki gibidir. Aşağıdan yukarıya düşey atış hareketi:
 

Aşağıdan yukarıya doğru vo ilk hızı ile atılan bir cismin yaptığı harekettir. Cismin ilk hızının yönü ile yerçekimi ivmesi (g) ters yönlü doğrudan cismin hızı g ivmesi ile yavaşlar. Böylece cisim düzgün yavaşlayan doğrusal hareket yapar.Yatay Atış


ilk hızlan sadece yatay doğrul­tuda olan ve yer çekimi ivmesiyle düşen cisimlerin ha­reketine yatay atış hareketi denir. 


Eğik Atış

Eğik atış hareketi yapan bir cisim, yatayda ve düşeyde olmak üzere iki boyutta yani bir düzlemde hareket eder. Eğik atılan cisimler yatayda eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirmelere sahiptir .Bu da cisimlerin yatayda sabit hızlı hareket ettiklerini gös­terir. Düşeyde ise aşağı yönlü ve sabit olan yer çekimi ivmesi g ile hareket ederler, ilk atıldıkları anda, atılma hızının düşey bileşeni maksimum değere sahiptir. Yu­karı yönlü olan düşey hız bileşeni yer çekiminin etkisiy­le gittikçe azalır ve bir müddet sonra sıfır olur. Bu anda cisim düşeyde çıkabileceği maksimum yüksekliğe çık­mıştır. Bundan sonra cisim geri dönerek aşağı yönlü serbest düşme hareketi yapar ve düşey hız bileşeni g ivmesiyle giderek artar. Atıldığı seviyeye geldiği anda­ki hızı, ilk atıldığı hızın düşey bileşeniyle aynı büyüklükte fakat zıt yöndedir. 

.Eğik atış hareketi, düşeyde aşağıdan yukarıya düşey atış, yatayda ise sabit hızlı hareketin bileşik hareketidir.O halde;
Yatayla q açısı yapacak şekilde Vo ilk hızıyla atılan bir cismin aslında şu iki hareketi birden yapmıştır.

1. Yatayda: Vox=VoCosq hızıyla sabit hızlı hareket
2. Düşeyde : Voy=VoSinq ilk hızıyla aşağıdan yukarıya düşey atış hareketiHer hangi bir andaki yer değiştirme,

şeklinde olur .


Bağıl Hız

 

 


Bir cisim sabit bir noktaya göre zamanla yer değiştiriyorsa, bu cisim hareket ediyor demektir. Cismin hareketi sabit bir yere göre değilde başka hareketli bir cisme göre sorulursa durum değişir. Örneğin yan yana giden iki çocuk birbirlerine göre hareket etmezken, yerde duran sabit bir noktaya göre hareket ediyorlardır. Otobüs içinde koltukta oturan bir yolcu, otobüse göre hareket etmiyor fakat, yere göre, ya da başka hareketli bir cisme göre hareket ediyordur.

Buna göre, iki cismin birbirlerine göre, hareketine bağıl hareket, hızlarına da bağıl hız denir. 
  Bugün 16 ziyaretçi (63 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol